Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване в нашия магазин. Ако продължите да използвате този магазин, ще приемем, че сте доволни от него.

Общи условия

Настоящите общи условия регламентират взаимоотношенията между “Ванилия” ЕООД, ЕИК:BG206394447, наричано по-долу Дружеството, от една страна, и лицата, ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този сайт, лицата, които го ползват потвърждават, че са прочели, разбрали и са се съгласили да бъдат обвързани от тези общи условия.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Дружеството си запазва правото без предупреждение да променя цените на стоките и услугите по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка и таксата при плащане чрез наложен платеж. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

Онлайн покупка на стоки

Дружеството предоставя възмездно стоки и услуги на потребители чрез сайта и електронния магазин след изричното изявление от страна на потребителя. Потребителят заплаща цената на стоките и услугите съгласно клаузите и сроковете на общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка в електронния магазин и сайта е обвързана със задължение за плащане от негова страна. Дружеството си запазва правото на промяна в параметрите и характеристиките на стоките и услугите, предлагани на сайта, както и на техните цени. Дружеството има право да променя информацията, публикувана на сайта, без предварително уведомление на потребителя, както и да актуализира и променя тези общи условия. Използвайки този сайт, всички ползватели се съгласяват, че ще бъдат обвързани от всички направени промени.

Потребителски профил

Сайтът и електронният магазин могат да се разглеждат от ползватели свободно, без регистрация. Регистрацията в сайта на Дружеството се извършва от потребителя доброволно, чрез попълване на необходимите лични данни в регистрационна форма. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при създаването на потребителския си профил, попълвайки регистрационната форма.

При регистрацията си в сайта потребителят посочва е-mail и парола за достъп до своя потребителски профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail или парола, потребителят следва да уведоми дружеството незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на потребителя и избягване на неоторизирани действия с потребителския профил.

При извършване на регистрация потребителят изрично изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. Потребителският профил осигурява на потребителя възможност да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, когато пожелае. Същият осигурява пълен достъп до всички поръчки, любими продукти, информационни съобщения и т.н. По искане на потребителя потребителски профил може да бъде закрит по всяко време.

В случай на предоставена невярна, неточна, неактуална или непълна информация, дружеството има право да изиска от потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или закрие съответната информация или да откаже на потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги или да заличи изцяло регистрацията на потребителя или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие. Дружеството не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка или услуга, извършена във връзка с получената от потребителя информация, а повторно изпращане на стоки се поема от потребителя.

Поръчки

Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на дружеството. Извършването на поръчки и сключването на договор за покупко-продажба с дружеството може да се извършва както от потребители с потребителски профил, така и от такива без регистрация на сайта.

При извършване на поръчка от потребител без регистрация, същият предоставя доброволно личните си данни, изисквани от формата за извършване на поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на поръчка без регистрация. В случай че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на поръчка без регистрация, дружеството има право да изиска от потребителя такава или да закрие съответната информация или откаже на потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. При приключване на поръчка от потребител без регистрация същият изрично изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия”.

Електронният магазин приема поръчки без прекъсване - 24 часа в денонощието. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в сайта, които са с активен бутон „Добавяне в количката“ или "Искам го". При извършване на поръчка потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, услугите, начина за доставка, според предложените възможности на сайта.

Към всяка стока от сайта е предоставена информация относно цената на стоката, основните ѝ характеристики и допълнителна информация, подпомагаща извършването на информиран избор от потребителите при покупката. Дружеството не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните им характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Дружеството има право без предупреждение и по всяко време да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Част от информацията публикувана в сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни стъпки:

  • Преглед на предлаганите стоки в сайта;
  • Добавяне на стока във виртуална количка на потребителя;
  • Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
  • Въвеждане на адреса за доставка;
  • Потвърждение на начина на плащане;
  • Финализиране на поръчката.

До потвърждаване на поръчката потребителят може да преглежда и променя поръчваните стоки, количества, начин на плащане и други данни, свързани с конкретната поръчка. При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от потребителя последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е обвързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на поръчката от потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването ѝ в системата на дружеството. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки или количества да не са налични в момента на извършване на поръчката.

Дружеството може да поиска допълнително потвърждение на поръчката или информация, необходима за изпълнението ѝ, включително по телефон или електронна поща. В случай, че потребителят откаже да предостави изискваното от дружеството потвърждение или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя. Дружеството не носи отговорност за невярно или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация, а повторно изпращане на стоки се поема от потребителя.

Доставка

Дружеството извършва доставки със собствен транспорт и чрез подизпълнители само на територията на Република България, до посочен от потребителя адрес. Дружеството си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително потребителя, стига това да не рефлектира на цената и срока на доставка.

Сроковете за доставка на стоките са, както следва:

  • За доставка на налични стоки срокът на доставка е от 2 (два) до 7 (седем) календарни дни;
  • Срокът на доставките може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. При избрано плащане по банков път, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на цената на поръчката по банковата сметка на дружеството.

При извършване на доставка с транспорт от Дружеството, денят и часът за изпълнението ѝ се уточнява с потребителя допълнително в телефонен разговор с представител на Дружеството. В случай, че потребителят не може да приеме поръчката в уговореното време, дължи неустойка за повторна доставка в размер на заплатената цена за доставка.

Цената за доставка на поръчаните стоки се заплаща от потребителя и може да бъде в размер не по-малко от 5,00 лв. за цялата страна, в зависимост от вида, размера и теглото на стоките, адреса за доставка и броя на артикулите в поръчката. Цената на доставката се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за стоките в нея. Дружеството си запазва правото, при изпълнение на определени условия, да предоставя на потребителите отстъпки от цената на доставката. Дружеството не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакт и/или телефон при потвърждаване на поръчката, дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на доставката в следствие на подадената невярна информация от потребителя. При предаване на доставената стока потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

Плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчката, като използва по свой избор един от следните способи:

  • Наложен платеж - заплащането се осъществява в момента на доставката на стоката, при предаването ѝ на потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача и се заплаща в брой;
  • Банков превод – плащането се извършва преди получаване на поръчаната стока на посочена от Дружеството банкова сметка, като в "Основание за плащане" задължително се въведе номера на поръчката. Срокът за плащане с банков превод е 2/два/ работни дни, считано от получаване на Поръчката. Ако след изтичане на срока за плащане Цената на Поръчката не е платена по банковата сметка на Дружеството, Поръчката се счита за автоматично отменена и Дружеството не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката потребителят получава от куриера касова бележка, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, монтаж, ако има такъв, такса наложен платеж. Потребителят предава на куриера сума, равна на общата стойност (включваща цена на стоката, цена на доставка, такса наложен платеж), посочена във фактурата. 

Лични данни

Дружеството използва Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който вие сте страна, поръчвайки стоки и услуги от нашия сайт, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейлите ни.