Семена Minigarden

Можете да посеете нашите семена директно в земята, в контейнери, лехи или системи за отглеждане на Minigarden.

Характеристики на органичните семена Minigarden

Нашите пакети съдържат средно по-голям брой семена от тези на други марки. Това означава, че сеете повече и плащате по-малко.

Символика на логото за биологично земеделие

В Европа има специфично законодателство за биологичното земеделие: Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.

Що се отнася до биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, той определя подробни стандарти и спазването се контролира и сертифицира от правилно акредитирани органи.

Продуктите за биологично земеделие, като по-голямата част от семената на Minigarden, могат да бъдат разпознати от логото на Европейското биологично земеделие.

Какво е биологично земеделие?

Биологичното земеделие е средство за производство, насочено към производството на хранителни и текстилни влакна, които са с високо качество, здравословни и насърчават устойчиви практики, които ще имат положително въздействие върху нашата земеделска екосистема. Това означава, че можете да помогнете за подобряване на плодородието на почвата и биологичното разнообразие чрез подходящо използване на превантивни и култивиращи методи, които включват ротации, зелени торове като Minigarden’s Grow Up Pure Organic, компостиране и органични семена на Minigarden, наред с други.

Предимства

Поради липсата на остатъци от пестициди и други химически продукти, биологичните продукти насърчават по-здравословна и по-естествена диета. Те насърчават по-голямо местно биологично разнообразие чрез използването на естествени продукти като семената на Minigarden, които се използват за отглеждане на храна в градските зеленчукови градини, домове или ферми. Проучванията също така показват, че продуктите, получени от този тип земеделие, са по-богати в хранително отношение от тези, получени от конвенционалното земеделие.

Купете

Поръчайте своите Семена Minigarden онлайн от уюта на вашия дом.

Купете